Turn de birouri / Office tower

Localizare: Bucuresti

Stadiu: concept design

Anul: 2008

Proiectul incearca rezolvarea unui conflict de scara, intr-un perimetru destructurat. Noua cladire face trecerea de la volumetria austera, placata in caramida aparenta, a Postei de pe Bd. Banu Manta, la frontul de blocuri P+10 de pe Sos. Nicolae Titulescu. De asemenea, din punct de vedere formal, constituie un ecran neutru pentru monumentul istoric de vizavi (cladirea Primariei Sectorului 1).

Location: Bucharest

Status: concept design

Year: 2008

The project intends to solve an urban scale problem, within a unorganised perimeter. The new building makes the transition from the 5-storeys austere brick-cladded building of the Post Office developed along the Banu Manta Blvd., to the Niculae Tituescu Street 10 storeys communist apartment blocks. Formally, it represents a neutral screen for the Sector 1 City Hall classified building situated on the other side of the street.