Ansamblu mixt / Mixed-use development

Localizare: Bucuresti

Stadiu: propunere

Anul: 2007-

Proiectul propune o dezvoltare mixta (servicii & rezidential), intr-o zona centrala a Bucurestiului, pe un teren de colt, rezultat in urma demolarii unor cladiri industriale.

Conceptul care generaza solutia de proiect este acela al folosirii pozitiei privilegiate a terenului de colt, prin evitarea inchiderii traditionale a coltului terenului cu o cladire pe contur, ce ar prelua forma acestuia, ci exact opusul - tratarea acestuia ca pe un scuar urban, deschis catre spatiul public al orasului. Acest scuar devine elementul-cheie al intregului ansamblu, un reper zonal ce aduce valoare si urbanitate proiectului.

Location: Bucharest

Status: schematic design

Year: 2007-

The project proposes a brownfield mixed-use development (offices & residential), situated into the central area of Bucharest. The land is a corner plot.

The main concept is the special use of the privileged corner plot, avoiding a perimetral enclosure with a building that would repeat the shape of the terrain, but exactly the opposite operation: the design of a public plaza related to the public space of the city. This plaza becomes the main element of the urban composition - a local landmark, which brings value for the whole design.