Imobil cu apartamente / Apartments block

Localizare: Bucuresti

Stadiu: proiect in curs

Anul: 2006-2007

Imobilul este situat intr-o fundatura in tesutul rezidential din jurul Parcului Carol din Bucuresti. Aceasta zona se caracterizeaza prin diferente mari de scara intre diferitele constructii, datorita diferentelor functionale implementate violent de-a lungul timpului [fabrici, spatii de productie, ateliere si locuinte, blocuri de apartamente interbelice, vile]. De aceea, regulamentele de construire permit edificii cu un regim de inaltime destul de mare. Acest lucru poate duce, in timp, la pierderea caracterului zonei si la degradarea generala a valorii tesutului traditional, precum si a zonei verzi valoroase din vecinatate - parcul.

Location: Bucharest

Status: project in progress

Year: 2006-2007

The building is situated in a cul-de-sac within the residential urban fabric around the Carol Park of Bucharest. An important feature of this zone is the big difference of scale between the buildings, due to the differences in functional programs violently implemented during the time [unused factories, workshops, warehouses vs. houses, interwar modernist condos, and villas]. This is why the zonal building regulations allow big heights for the new structures. This may subsequently produce the losing of general value of the traditional fabric, as well as of the green areas from the very proximity - the park.